Bubnové sladovny

Cesta k výrobě sladu v prvotřídní kvalitě

Projekt je realizován v úzké spolupráci se společností
PROJECT MALT spol. s r.o.

Evoluce ve sladování pro malé a střední pivovary v plně automatizovaném režimu

Projekt je realizován v úzké spolupráci se společností
PROJECT MALT spol. s r.o.

Evoluce ve sladování pro malé a střední pivovary v plně automatizovaném režimu


Evoluce ve sladování pro malé a střední pivovary v plně automatizovaném režimu

Projekt je realizován v úzké spolupráci se společností PROJECT MALT spol. s r.o.

Základní data bubnových sladoven

 • 1 až 5 sladovacích bubnů
 • kapacita 1 bubnu 4 až 12 tun
 • roční kapacita 360 (1 buben á 4 t/šarži) až 5760 (5 bubnů á 12t/šarži) tun
 • v kombinaci s pražičem výroba karamelových a barevných sladů
 • 1 až 2 sladovací bubny s integrovaným hvozdem
 • od 3 bubnů externí kruhový hvozd
 • plná automatizace
 • vzdálený monitoring výroby a historie vyrobených šarží

Proč craftová bubnová sladovna?

 • celoroční provoz – aktivní chlazení a větrání
 • bezobslužný výrobní proces
 • vysoký standard hygieny výroby
 • minimalizace zástavbových rozměrů
 • vysoká životnost
 • výroba speciálních sladů
 • sladování i jiných obilovin
 • vysoká homogenita jednotlivých šarží

Ekonomické výhody a návratnost investice

 • nízká investiční cena v porovnání s humnovými sladovnami
 • optimalizovaná doba návratnosti
 • nízké personální náklady
 • srovnatelné výrobní náklady sladu v porovnání s velkými pneumatickými sladovnami
 • lokální výroba z místních zdrojů surovin
 • možnost využití lokálních energetických zdrojů (bioplynové stanice, fotovoltaika)
 • v případě vhodného brownfieldu nízké stavební náklady
 • 1 až 5 sladovacích bubnů
 • kapacita 1 bubnu 4 až 12 tun
 • roční kapacita 360 (1 buben á 4 t/šarži) až 5760 (5 bubnů á 12t/šarži) tun
 • v kombinaci s pražičem výroba karamelových a barevných sladů
 • 1 až 2 sladovací bubny s integrovaným hvozdem
 • od 3 bubnů externí kruhový hvozd
 • plná automatizace
 • vzdálený monitoring výroby a historie vyrobených šarží
 • celoroční provoz – aktivní chlazení a větrání
 • bezobslužný výrobní proces
 • vysoký standard hygieny výroby
 • minimalizace zástavbových rozměrů
 • vysoká životnost
 • výroba speciálních sladů
 • sladování i jiných obilovin
 • vysoká homogenita jednotlivých šarží
 • nízká investiční cena v porovnání s humnovými sladovnami
 • optimalizovaná doba návratnosti
 • nízké personální náklady
 • srovnatelné výrobní náklady sladu v porovnání s velkými pneumatickými sladovnami
 • lokální výroba z místních zdrojů surovin
 • možnost využití lokálních energetických zdrojů (bioplynové stanice, fotovoltaika)
 • v případě vhodného brownfieldu nízké stavební náklady
 • pivovarské skupiny za účelem výroby speciálních sladů
 • pivovarské skupiny bez vlastní sladovny –
  část vlastní výroby = menší riziko závislosti
 • skupina craftových pivovarů – společná investice do vlastního sladu
 • prvovýrobci obilovin – návrat k obchodním rolnickým sladovnám


Kdo je potenciální

investor?

A)

Pivovarské skupiny
za účelem
výroby speciálních
sladů

B)

Pivovarské skupiny bez vlastní sladovny – část vlastní výroby = menší riziko závislosti

C)

Skupina craftových pivovarů – společná investice do vlastního sladu

D)

Prvovýrobci obilovin – návrat k obchodním rolnickým sladovnám

Kontaktujte nás!

Připravíme pro vás studii na míru

Kontaktujte nás!

Připravíme pro vás studii na míru

Kontaktujte nás!

Připravíme pro vás studii na míru