Techfood nabízí
plně automatickou pytlovací linku,

výroba probíhá v tuzemsku

Technologie pytlovací a paletizační linky

Technologickou linku lze rozdělit na dvě technologické části, které jsou buď vzájemně oddělené nebo jsou úzce provázané v jeden kompaktní celek.

Jednotlivé části jsou stavěny s ohledem na minimální zástavbové prostory. Celá technologie splňuje bezpečnostní předpisy pro stavbu automatických linek včetně potřebného oplocení a bezpečnostních zámků a světelných bran.

Technologie pytlování zahrnuje tyto procesy:

 • Navažování pytlované komodity včetně provozního zásobníku (usazen na tenzometrech) na minimální zásobu pro navažovací váhu.
 • Navažovací váha s možností parametrického nastavené navažovaného množství a navažované komodity. Při navažování se vybírá komodita + velikost navažovací dávky. Pro každou navolenou komoditu a navažovací množství musí dojít ke zkalibrováni (nastavení) samotné váhy.
 • Automatické nasazování pytlů na výsypné hrdlo zásobníku. Možnost automatického nasazování pytlů až do váhy50 kg. Pro automatické pytlování možno využít papírové nebo polypropylenové (kašírované) pytle. Podmínkou automatického nasazování pytlů je neprodyšnost materiálu pro možnost využití přísavek vytvářejících podtlak.
 • Automatické navedení naplněného pytle do šicí hlavy.
 • U papírových pytlů možnost přehnutí vrchu pytle před zašitím.
 • Uložení stojícího zašitého pytle na pás pro odsun dle požadavků.
 • Pro výrobu tlakového vzduchu je využito šroubového kompresoru se vzdušníkem se sušičkou vzduchu.
 • Rozvod tlakového vzduchu s využitím pneumatických ostrovů napojených na tlakový vzduch a z pohledu komunikace na PROFI NET.
 • Přenastavení délky pytle probíhá pomocí elektrického zdvihu pásu nebo v ekonomičtější variantě pomocí ručního zdvihu pomocí převodového ústrojí.

Automatická detekce nežádoucích provozních stavů

 • Nenasazení pytle na výsypné hrdlo.
 • Špatné navedení pytle do naváděcího zařízení šicí hlavy.
 • Přetržená nit.
 • Nevyprázdněný navažovací zásobník (v případě zaseknutí nějakého slepence ve výpadu).

Parametry pytlování

 • Pytlování 250 až 300 pytlů hodinově (v závislosti na rychlosti doplňování zásobníku pytlů). Cyklus pytlování cca 1 x za 12 s.
 • Možnost balení pytlovaných komodit: obiloviny, slad, luštěniny, granule, pelety.
 • Papírové / Polypropylenové (kašírované) pytle s rozměry (56-66 x 80–120) cm;

Technologie paletizace zahrnuje:

 • Natřásání pytle pro účely rozložení obsahu pytle rovnoměrně v celé ploše za účelem lepšího ukládání na paletu.
 • Vystředění pytle na pozici za účelem odebrání pytle z válečkové dráhy uchopovačem portálu.
 • Portálový zakladač pytlů na paletu.
 • Parametrizace možnosti ukládání pytlů na paletu (zadávání pozic a natočení uložení jednotlivých pytlů v jednotlivých vrstvách).
 • Zásobník na 10 palet s automatickým zakládáním prázdných palet na válečkovou dráhu.
 • Válečkové dráhy.
 • Automatická ovinovačka palet s válečkovou dráhou zahrnující automatické odtržení ovinovací folie.
 • Oplocení a zabezpečení technologické části paletizační linky.
 • Zdroj tlakového vzduchu.

Automatická detekce nežádoucích provozních stavů

 • Prázdný zásobník palet.
 • Chybějící folie v ovinovačce.
 • Ztráta polohy portálového zakladače pytlů.
 • Aj.

Parametry
paletizace

 • Zásobník na palety (EURo1 – 1200 x 800 /CP3 1140 x 1140 /EURo2 1200 x 1000) s max. počtem 10 palet v zásobníku.
 • Ruční přenastavení zásobníku palet mezi EURo1/EURo2/CP3 do 20 s.
 • Rastr ukládání pytlů na palety v jednotlivých vrstvách (volba dle typu pytle a typu palety).
 • Počet vrstev pytlů na paletě.
 • Způsob ovinování plné palety.

Vzdálená správa
a archivace dat

Vzdálená správa a archivace dat v procesu navažování, šití, plaetizace a ovinování je řízena prostřednictvím PLC SIEMENS SIMATIC S7.

Veškerá provozní data jsou zobrazována na vizualizaci přístupné přes webový prohlížeč a ukládána do databáze My SQL Server. Díky možnosti vzdálené správy lze detekovat problém technologické linky i na dálku a navést tak obsluhu k nápravě nežádoucího provozního stavu.

Kontaktní údaje pro poptávky:

Petr Pohorský

Kontaktní údaje pro poptávky:

Petr Pohorský