Vzdělávání

kurzy a přednášky

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

16. dubna 2020
Klášter premonstrátů v Želivě

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

16. dubna 2020
Klášter premonstrátů v Želivě

Den se sládkem pro domovařiče

23. května 2020
Pivovar Mazal, Prostějov

Den se sládkem pro domovařiče

23. května 2020
Pivovar Mazal, Prostějov