Jak pracujeme

postup & jednotlivé fáze

Při setkání s klienty se zaměřujeme na časté problémy z provozu:

Při setkání s klienty se zaměřujeme na časté problémy z provozu:

01

Následně předkládáme ideální konstrukční řešení s přesnou mírou automatizace a robotizace pokud si to projekt vyžaduje.

02

Informujeme o možnostech úspor vody a energie s ohledem na nejnovější trendy v této oblasti.

03

Po zjištění všech technických, technologických a stavebních parametrů poskytujeme cenovou kalkulaci celého projektu.

01

Následně předkládáme ideální konstrukční řešení s přesnou mírou automatizace a robotizace pokud si to projekt vyžaduje.

02

Informujeme o možnostech úspor vody a energie s ohledem na nejnovější trendy v této oblasti.

03

Po zjištění všech technických, technologických a stavebních parametrů poskytujeme cenovou kalkulaci celého projektu.

04

Naše smlouva vám zajišťuje úkony kompletního dohledu nad projektem. Koordinujeme dodávky jednotlivých komponentů a jejich montáž až po úplné zprovoznění celého výrobního procesu

05

Po úspěšné zkušební výrobní šarži a zaškolení obsluhy je produkční zařízení předáno investorovi.

06

V průběhu životního cyklu celé technologie zajišťujeme záruční i pozáruční servis v co nejkratším možném termínu, aby případné výpadky ve výrobě byly co nejkratší.

 

04

Naše smlouva vám zajišťuje úkony kompletního dohledu nad projektem. Koordinujeme dodávky jednotlivých komponentů a jejich montáž až po úplné zprovoznění celého výrobního procesu

05

Po úspěšné zkušební výrobní šarži a zaškolení obsluhy je produkční zařízení předáno investorovi.

06

V průběhu životního cyklu celé technologie zajišťujeme záruční i pozáruční servis v co nejkratším možném termínu, aby případné výpadky ve výrobě byly co nejkratší.